Rafinamentul tapiseriei

Arta tapiseriei ţine întotdeauna de nobleţe. Ea îşi identifică originile în mediul culturii tradiţionale şi se exprimă în alesături sau textile de interior de la covoare, păretare sau lăicere până la arta broderiei şi vestimentaţia aulică de uz curent sau de ceremonie. Tapiseria a ilustrat în cazul nostru o sinteză formal-cromatică bazată pe îndelungi cristalizări stilistice în acord cu o filozofie marcată de raporturi cordiale cu natura. Simbolismul la care s-a ajuns în timp ţine seamă de elementele universului unde aştrii compun o cosmogonie, vegetaţia o şansă a vieţii. Semnele soarelui şi ale lunii, arborele vieţii, simbolurile zodiacale devin, toate, chintesenţa plastică a unor concepţii asupra lumii. Puterea creatorilor anonimi de a sugera prezenţa cosmosului derivă din şlefuirea milenară a minţii capabilă să transceadă orizontul iluzoriului în semnele unei autentice mitologii.


Cela Neamţu, una dintre cele mai reprezentative creatoare de tapiserie din artele decorative româneşti de astăzi, face din experienţa ei culturală ieşeană şi din atitudinea faţă de tradiţie elementele de sprijin în dezvoltarea unui parcurs creator marcat de originalitate prin viziune şi exemplar prin rafinamentul simbolurilor noi pe care le-a adăugat patrimoniului deja existent. O licenţă în arte consacrată şcolii de broderie de la Putna a valorificat tradiţia aulică şi a identificat în expresie ceea ce a devenit prin ea punctul de la Putna. Conştientizarea faptului că fiecare generaţie amplifică semnificativ posibilităţile de exprimare a permis ieşirea din rigorile manifestate uneori inerţial ale tradiţiei şi trecerea într-un alt registru de comunicare simbolică. Cultura populară şi medievalitatea sunt punctele fixe ale unui eşafodaj pe care se poate clădi estetica unei arte aflate într-o permanentă relaţie cu socialul şi nevoile omului de a-şi gestiona intimitatea în dialog cu bunurile simbolice. Tapiseria franceză, occidentală în general, poate părea frivolă prin scenele ei somptuoase cu serbări galante sau scene clamoroase de amor sau cavalcade vânătoreşti şi ţin, în general, de capacitatea de a iscodi tainele eterne ale lumii. Or, în cazul nostru stilizarea semnelor universului indică accesul la metafizică.

Expoziţia recentă de la Bârlad a reiterat discuţia despre capacitatea tapiseriei de a participa la configurarea ambientului modern, relaţia cu spaţiile definite prin îndrăzneală arhitecturală şi materialele puse la dispoziţie de tehnologiile moderne. Demonstraţia Celei Neamţu sugerează tocmai o formă de complementaritate firească cu modul modern de a stabili datele unui dialog în spaţiul individual, privat sau cel public. Tapiseria are în astfel de împrejurări rolul de a umaniza si individualiza prin personalizare un loc şi a-i conferi nobleţe. Printre exponatele de acum am remarcat noi variante ale atât de celebrelor ei Ferestre, simboluri evidente ale relaţiei dintre elementele primordiale: pământ, aer, foc, conexate ideii de poezie a spiritului. Ferestrele ei fac conjuncţia dintre aici şi dincolo, real şi imaginar. Pe sub arcul torsadelor păşim în teritoriile visului şi descoperim cu uimire un parcurs ideal al omului, terestru prin limite biologice, astral prin aspiraţii şi destin. Nota brâncovenească a construcţiei plastice face şi ea trimitere la individualitatea unui stil şi la capacitatea tapiseriei asociată cu broderia de a genera impresia de fastuos.

În conexiune cu punctul de la Putna, se remarcă miniaturile artistei, premiate adesea în străinătate, ciclul semnelor zodiacale fiind exemplar. Fiecare centimetru din lucrare dezvoltă armonii cromatice rafinate şi elocvente în subtila arhitectură interioară şi sugerează monumentalitatea detaliului. Tot astfel pot fi privite glosele pe tema Păsărilor măiestre, veritabile fantezii privind zborul, lumea fascinantă şi adevărată a basmelor. Inteligenţa şi culturalitatea o fac pe Cela Neamţu să tatoneze şi universul abstractului, ciclul de Semne nefiind altceva decât propensiuni în universul posibilului, plasat dincolo de stricta vizualitate. Geometria formelor aleatorii are ritm şi consistenţa materialităţii, firul de lână, ţesut sau brodat, având aceeaşi caăldură a tactilităţii spirituale. Cela Neamţu face din proiectele ei de tapiserie pictură şi din pictură tapiserie. Aflată la apogeul creaţiei, îşi onorează vocaţia şi îşi respectă publicul, iar pe comentator îl obligă la un necondiţionat exerciţiu de admiraţie…

Valentin Ciucă